top of page

Sztuka Mediów
i Edukacja Wizualna

Sztuka mediów i edukacja wizualna to unikalny kierunek studiów łączący w sobie klasyczne studia plastyczne z nowoczesnym kształceniem w zakresie sztuki mediów i multimediów oraz edukacji wizualnej.

smiew_S.png
smiew_M.png

Specjalności

Do wyboru są dwie specjalności:

– multimedia i fotografia
– media rysunkowe

Od roku akademickiego 2019/20 kierunek prowadzony jest na poziomie studiów I i II stopnia.

Co po studiach?

Absolwenci kierunku przygotowani są do podejmowania indywidualnej pracy twórczej oraz zawodowej w:

– ośrodkach i studiach filmowych i telewizyjnych

– studiach fotograficznych

– studiach reklamy, grafiki i gier komputerowych

– wydawnictwach multimedialnych, książkowych i prasowych

– ośrodkach i instytucjach kultury, muzeach, galeriach, centrach sztuki i organizacjach pozarządowych

smiew_I.png
smiew_E.png

Uprawnienia pedagogiczne

Uzyskane wykształcenie w zakresie edukacji wizualnej przygotowuje do nauczania przedmiotu plastyka w szkołach oraz prowadzenia zajęć plastycznych w ośrodkach pozaszkolnych. Absolwent I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, II tytuł magistra i uprawnienia pedagogiczne.

Kandydat

Informacje o rekrutacji 2023/24

Sztuka mediów i edukacja wizualna – I stopień

Sztuka mediów i edukacja wizualna – II stopień

smiew_W.png
Czym jest sztuka mediów i edukacja wizualna?

Sztuka mediów i edukacja wizualna unikalny kierunek studiów łączący w sobie klasyczne studia plastyczne z nowoczesnym kształceniem w zakresie sztuki mediów i multimediów (fotografia, intermedia, rysunek mediów, projektowanie graficzne, animacja komputerowa, wideo i audio, reklama, Internet) oraz edukacji wizualnej (percepcja sztuki, konteksty kultury wizualnej, standardy edukacji artystycznej).

​Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna została powołana w 2014 roku na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Nasz wydział uzyskał w ubiegłym roku kategorię A+ i bardzo wysokie, trzecie miejsce wśród najlepszych wydziałów działających na Akademiach Sztuk Pięknych i innych polskich uczelniach.

Do wyboru są dwie specjalności:

– multimedia i fotografia

– media rysunkowe
 

Od roku akademickiego 2019/20 kierunek prowadzony jest na poziomie studiów I i II stopnia.

Ogólne cele kształcenia:

Na studiach na kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna studenci otrzymują wykształcenie dwuobszarowe: artystyczno-humanistyczne. Absolwenci uzyskują specjalistyczne wykształcenie artystyczne na poziomie akademii sztuk pięknych oraz humanistyczne i społeczne na poziomie uniwersyteckim. Otrzymują tytuł magistra sztuki, uzyskując również przygotowanie do nauczania przedmiotów plastycznych w szkolnictwie oraz prowadzenia zajęć w pozaszkolnych ośrodkach oświatowych.

Na specjalności multimedia i fotografia zajęcia pozwalają uzyskać wiedzę i umiejętności w zakresie:

– Fotografii: klasycznej analogowej oraz cyfrowej, studyjnej i plenerowej,

reklamowej, dokumentalnej, użytkowej, alternatywnej, społecznej i artystycznej

– Multimediów: grafiki i animacji komputerowej 2D i 3D, interaktywnych

prezentacji multimedialnych, tworzenia stron internetowych, multimediów w

reklamie, kultury muzycznej i audialnej, realizacji wideo oraz realizacji dźwięku,

realizacji telewizyjnych i filmowych

– Projektowania graficznego: kaligrafii, typografii, identyfikacji wizualnej, logo,

plakatu, grafiki reklamowej, komputerowego przygotowania do druku (DTP)

– Podstawowych dyscyplin sztuk plastycznych: rysunku, malarstwa, rzeźby i grafiki

warsztatowej

– Struktur i działań wizualnych: kompozycji, kształtowania form plastycznych,

struktur i działań wizualnych w przestrzeni zamkniętej i otwartej

– Działań intermedialnych i interdyscyplinarnych: działań i interwencji w

przestrzeni artystycznej i społecznej, instalacji, obiektów, environment,

performance, oprawy plastycznej widowisk, ekspozycji i wystaw

 

Na specjalności Media rysunkowe w zakresie klasycznych dyscyplin sztuk plastycznych:

– Podstaw malarstwa sztalugowego, rzeźby i grafiki warsztatowej

– Rysunku odręcznego: obserwacji i notacji rysunkowych realizowanych w oparciu o naturę i modela oraz podstaw anatomii rysunkowej

– Rysunku klasycznego: rysunku na płaszczyźnie i w przestrzeni, zasad kompozycji, interpretacji, przeobrażeń i ich łączenia w ramach szeroko pojmowanych stylistyk i mediów, klasycznych technik i materiałów rysunkowych, elementów introligatorstwa oraz podstaw konserwacji papieru

– Rysunku użytkowego: rysunku dokumentacyjno-technicznego, ilustracji graficznej i rysunkowej, książki artystycznej, komiksu, rysunku prasowego, satyrycznego, animacji rysunkowej, przygotowania publikacji do druku DPT

– Rysunku intermedialnego: instalacji rysunkowej, rysunku generowanego, rysunku w

przestrzeniach koncepcyjno-wyobraźniowych, video rysunku, rysunku w przestrzeniach

publicznych, rysunku mobilnego, działań rysunkowych: rysunkowych działań performatywnych, akcji i działań.

W ramach przedmiotów teoretycznych w zakresie:

 

– historii i teorii sztuki 

– percepcji sztuk wizualnych

– działań artystyczno-edukacyjnych

– prawa autorskiego i marketingu

– pedagogiki i psychologii

Co po studiach?

 

Absolwenci kierunku przygotowani są do podejmowania indywidualnej pracy twórczej
oraz zawodow
ej w:

– ośrodkach i studiach filmowych 

– studiach fotograficznych

– studiach reklamy, grafiki i gier komputerowych

– wydawnictwach multimedialnych, książkowych i prasowych

– ośrodkach i instytucjach kultury, muzeach, galeriach, centrach sztuki i organizacjach pozarządowych
 

Uzyskane wykształcenie w zakresie edukacji wizualnej przygotowuje do nauczania przedmiotu plastyka w szkołach oraz prowadzenia zajęć plastycznych w ośrodkach pozaszkolnych. Absolwent I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, II tytuł magistra i uprawnienia pedagogiczne.

bottom of page