top of page

Katedra Rysunku 

Wydział Sztuk Pięknych UMK
ul. Bydgoska 50/56, Toruń
białe płótno IV rok

białe płótno IV rok

Wystwa Pamiętnik 2023

Wystwa Pamiętnik 2023

Notacje rysunkowe

Notacje rysunkowe

Weronika Stuczyńska Rysunek klasyczny

Weronika Stuczyńska Rysunek klasyczny

rysując

rysując

RYSOWAĆ 2022 Jessica David

RYSOWAĆ 2022 Jessica David

Pole UL

Pole UL

Rafał Nguyen Khac Przypadkowy wynik fragment dyplomu 2022

Rafał Nguyen Khac Przypadkowy wynik fragment dyplomu 2022

Natalia Skalska Blizna dyplom 2020

Natalia Skalska Blizna dyplom 2020

I rok Sztuki Mediów zajęcia z Notacji rysunkowych

I rok Sztuki Mediów zajęcia z Notacji rysunkowych

Marta Bezrudczyk praca nad dyplomem

Marta Bezrudczyk praca nad dyplomem

Dzień kobiet rysunek intermedialny IV rok

Dzień kobiet rysunek intermedialny IV rok

Alicja Reschke praca nad dyplomem

Alicja Reschke praca nad dyplomem

Charakterystyka
obszaru badawczego

Katedra Rysunku inicjuje projekty artystyczne i realizuje badania odnoszące się do szerokiego obszaru sztuki, w jaki wpisuje się rysunek. Kierujemy uwagę ku temu co stanowi trwałą, nieprzemijającą tradycję rysunkową, jak i w jednakowym stopniu ku nowym, płynnym, aktualnym poszukiwaniom. Wciąż na nowo z entuzjazmem odkrywcy i z bagażem wieloletnich doświadczeń próbujemy definiować naszą rzeczywistość, penetrować i dookreślać jej obszar wolności, pamiętając o własnych możliwościach. Prowadzimy kształcenie w zakresie klasycznych, akademicko-studyjnych rozwiązań, rysunku projektowo-użytkowego (z ilustracją, komiksem, książką artystyczną i rysunkiem prasowym), rysunku inter-multimedialnego, akcji i działań, performance, video, rysunku przestrzennego, animowanego i elementarnego.  Umożliwiamy studentom zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych  do skutecznego funkcjonowania na wymagającym rynku pracy (agencje marketingowe i ich pracownie grafiki, reklamy i animacji, wydawnictwa prasowe i książkowe, galerie, instytucje kultury, fundacje i organizacje pozarządowe, ośrodki edukacyjne i warsztatowe, studia telewizyjne).

 
Dydaktyka

 

Katedra prowadzi kształcenie w ramach kierunku Sztuka mediów i edukacja wizualna dla specjalności Rysunek mediów oraz Multimedia i fotografia. Prowadzimy zajęcia dydaktyczne dla kierunku Grafika, specjalności Grafika warsztatowa i Projektowanie graficzne. Pracownicy naukowo-dydaktyczni, modyfikując programy, prowadzą edukację artystyczną w pracowniach: Rysunku klasycznego, Rysunku odręcznego, Rysunku intermedialnego, Rysunku użytkowego i ilustracji, Działań rysunkowych, Malarstwa, Podstaw rysunku, Rysunku dla kierunku Grafika.  Katedra prowadzi od dwudziestu lat Galerię 9,39, której działalność ekspozycyjno-wystawiennicza uzupełnia dydaktykę, prezentując indywidualne i grupowe projekty i wydarzenia artystyczne przy aktywnym uczestnictwie absolwentów i studentów Wydziału i innych uczelni artystycznych.

Katedra Intermediów

Wydział Sztuk Pięknych UMK
ul. Mickiewicza 121, Toruń
Sesja beauty

Sesja beauty

pracownia animacji

pracownia animacji

Animacja Zuzanna Ludwig

Animacja Zuzanna Ludwig

Uprzestrzennienie obrazu, Aleksandra Małolepsza

Uprzestrzennienie obrazu, Aleksandra Małolepsza

pracownia multimediów

pracownia multimediów

Opakowanie, Anna Kiszkowiak

Opakowanie, Anna Kiszkowiak

Animacja Olena Kozak

Animacja Olena Kozak

Mapping studencki Skyway

Mapping studencki Skyway

Interwencja Wizualna 2016

Interwencja Wizualna 2016

Granica, Keith Rutkowski 2023

Granica, Keith Rutkowski 2023

Figura Akcja, Marta Dymitruk 2022

Figura Akcja, Marta Dymitruk 2022

Fotografia - szkło

Fotografia - szkło

Autoportret, Wspaniałość siebie, Jakub Borcoń

Autoportret, Wspaniałość siebie, Jakub Borcoń

Charakterystyka
obszaru badawczego

 

Specyfiką Katedry jest łączenie ze sobą różnych postaci działań artystycznych (sztuki wizualne, muzyka, film, teatr, literatura, fotografia, multimedia, dizajn i inne), jak i nowoczesne wykorzystywanie tak pojmowanej kreacji w twórczości artystycznej, działalności komercyjnej (promocyjnej i reklamowej) oraz aktywności edukacyjnej. Staramy się umożliwić naszym absolwentom zdobycie możliwie jak największej wiedzy i zakresu umiejętności praktycznych, pozwalających na skuteczne zaistnienie na rynku pracy. Prowadzimy nowoczesne kształcenie w zakresie multimediów, intermediów, fotografii, projektowania wizualnego, animacji komputerowej 2D i 3D, wideo i audio i ich twórczego wykorzystania w sztuce, reklamie i Internecie. Obok poznawania nowoczesnych technik cyfrowej obróbki obrazu i dźwięku, studenci tworzą niekonwencjonalne intermedialne realizacje artystyczne: działania i akcje plastyczne, performance, environment, instalacje, obiekty, koncerty multimedialne i projekcje audiowizualne. Współpracujemy z różnymi wydziałami naszej uczelni oraz instytucjami kulturalnymi w Toruniu, m.in. Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydziałem Filologicznym, Centrum Sztuki Współczesnej, Galerią Wozownia. W bardzo nowocześnie wyposażonym Uczelnianym Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania UMK, w profesjonalnym studiu Uniwersyteckiej Telewizji Internetowej,  studenci odbywają część zajęć z realizacji telewizyjnych i dźwiękowych.

 
Dydaktyka

 

W Katedrze kształcą się studenci kierunku Sztuka mediów i edukacja wizualna na specjalności Multimedia i fotografia. Naszą kadrę tworzą artyści, animatorzy kultury i naukowcy, biorący czynny udział w wystawach i prezentacjach sztuki w Polsce i na świecie, a także często będący inicjatorami takich wydarzeń. Prowadzą oni zajęcia sześciu pracowniach: Fotografii, Multimediów, Ikonosfery, Intermediów, Projektowania wizualnego i Interdyscyplinarnej.  Śledząc obecne trendy w sztuce i reklamie oraz potrzeby rynku pracy, wykorzystują te obserwacje w praktyce, stale modyfikując i unowocześniając programy dydaktyczne.

Katedra Edukacji
i Badań nad Sztuką

Wydział Sztuk Pięknych UMK
ul. Sienkiewicza 4, Toruń
PROJEKTY ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNE 03

PROJEKTY ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNE 03

WARSZTATY MIXMEDIALNE 10

WARSZTATY MIXMEDIALNE 10

WARSZTATY MIXMEDIALNE 11

WARSZTATY MIXMEDIALNE 11

WARSZTATY MIXMEDIALNE 08

WARSZTATY MIXMEDIALNE 08

WARSZTATY MIXMEDIALNE 07

WARSZTATY MIXMEDIALNE 07

WARSZTATY MIXMEDIALNE 06

WARSZTATY MIXMEDIALNE 06

WARSZTATY MIXMEDIALNE 05

WARSZTATY MIXMEDIALNE 05

WARSZTATY MIXMEDIALNE 04

WARSZTATY MIXMEDIALNE 04

WARSZTATY MIXMEDIALNE 02

WARSZTATY MIXMEDIALNE 02

WARSZTATY MIXMEDIALNE 01

WARSZTATY MIXMEDIALNE 01

WARSZTATY MIXMEDIALNE 01 (2)

WARSZTATY MIXMEDIALNE 01 (2)

PROJEKTY ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNE 02

PROJEKTY ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNE 02

PROJEKTY ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNE

PROJEKTY ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNE

Charakterystyka
obszaru badawczego

 

Specyfiką Katedry Edukacji Wizualnej i Badań nad Sztuką jest jej interdyscyplinarny charakter. Badania w Katedrze prowadzone są w trzech dyscyplinach: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki (dziedzina sztuki), nauki o sztuce (dziedzina nauk humanistycznych) oraz pedagogice (nauki społeczne). Działalność naukowa obejmuje prowadzenie badań naukowych, prace rozwojowe i twórczość artystyczną. Katedra tworzy forum wymiany poglądów i opinii w takich obszarach tematycznych jak: percepcja sztuki, konteksty kultury wizualnej, standardy edukacji artystycznej. Głównymi formami upowszechniania wyników badań są artykuły i monografie naukowe, referaty, wykłady, seminaria, wystawy, organizacja i udział w konferencjach, a także inicjowanie projektów i warsztatów artystyczno-edukacyjnych. Taki profil Katedry wynika z wieloletniej tradycji, na którą składa się refleksja teoretyczna nad sztuką i edukacją wizualną. Tworzą ją pracownicy o szczególnych kompetencjach – artyści posiadający wykształcenie pedagogiczne.

 
Dydaktyka 

 

W Katedrze Edukacji Wizualnej i Badań nad Sztuką realizowane są zajęcia na kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna, prowadzone w czterech blokach przedmiotów: teorii sztuki, działań artystyczno-edukacyjnych, przedmiotów pedagogiczno-psychologicznych i seminarium teoretycznego. Katedra koordynuje realizację wykształcenia studentów w zakresie edukacji wizualnej. Przygotowuje do nauczania przedmiotu Plastyka w szkołach oraz prowadzenia zajęć w ośrodkach pozaszkolnych, dzięki czemu absolwent otrzymuje tytuł magistra sztuki i uprawnienia pedagogiczne. Katedra współpracuje także z innym kierunkami Wydziału, realizując zajęcia z obszaru psychologii widzenia, analizy dzieła sztuki, antropologii kultury i sztuki. Współpraca dotyczy też kilku innych wydziałów UMK.

bottom of page